JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site.
Loading noscript page...
polski separator english separator deutsch
 
   
   
 
Optymalizacja wysyłek
Mail Handling International (MHI) umożliwia nadawcom przesyłek czerpać korzyści z pocztowych deregulacji, upadku państwowych monopoli i umacniania się pozycji alternatywnych dostawców usług pocztowych. Choć oszczędności wynikające
z reform są korzystne, enigmatyczne przepisy, wciąż zmieniające się taryfy, odmienne klasyfikacje przesyłek, złożone wymagania dot. sortowania/pakowania, wysokie minimalne progi ilościowe, a także ograniczenia wagi i wielkości przesyłek uniemożliwiają wielu przedsiębiorstwom korzystanie z obniżonych opłat pocztowych na tak zwanym liberalnym rynku.


Nagrodzony system IRIS (Intelligent Routing System), stworzony przez MHI, niweluje ww. przeszkody i zapewnia naszym Klientom znaczne obniżenie kosztów, lepszej jakości rozwiązania logistyczne i zabezpieczone ścieżki audytu dla ich międzynarodowych przesyłek.

W skrócie:
  • IRIS weryfikuje każdy adres.
  • IRIS, w oparciu o poziom adresów, wybiera najodpowiedniejszego dostawcę/-ców (jedna akcja mailingowa może mieć wielu operatorów)
  • Baza danych (możliwość matchowania kodów) zwrócona lub przesłana do Lettershopu.
  • MHI pozostaje w stałym kontakcie z Lettershop’em, by zapewnić bezbłędne przeprowadzenia mailingu – od sortowania i grupowania, po przygotowanie do wysyłki i transport.
  • MHI organizuje bezpośredni transport mailingu z Lettershop’u do Centrum Usług Pocztowych, by mieć pewność dotrzymania terminów.
Macposter kooperuje z MHI, świadcząc dla MHI usługi Key Account Management'u i przedstawicielstwa na rynek CEE. Skontaktuj się z nami
w celu poznania szczegółów dotyczących usług optymalizacji kosztów wysyłki MHI.